Generator wykresów

wersja: 1.6.3 (03.02.2011), silnik: 1.0.1 (25.01.2010)

Ustawienia

wykres funkcji y = arctg ( x )

Wykres przedstawia zależność f(x).

W polach długość i wysokość podajemy w pikselach długość i wysokość generowanego obrazu z wykresem. Liczba w polu skala odpowiada ilości pikseli na jednostkę.

W liczbach rzeczywistych zastępujemy przecinek kropką. Nie są dozwolone skrócone formy zapisu, np 2x. W takim przypadku należy wpisać 2*x.

Niedostępny jest unarny operator znaku, przykładowo aby osiągnąć wartość -2 należy wpisać 0 - 2.

Dozwolone działania to:

dozwolone jest grupowanie działań w nawiasach (wyłącznie nawiasy okrągłe), działania są obliczane zgodnie z kolejnością wykonywania działań.

dotychczas umieszczone funkcje jednoargumentowe (w miejsce x mozna podać dowolne wyrażenie arytmetyczne):

Dodatkowo, w wyrażeniach można używać stałych:

Stworzyłem też kalkulator o takich samych możliwościach obliczeniowych.

Autorem projektu jest kwako. Oprogramowanie opensource. Odwiedź repozytorium projektu!

Valid HTML 4.01 Strict Poprawny CSS!